Sponsors

                  

            

 

Met dank aan onze (hoofd)sponsors. Klik op een afbeelding om naar de desbetreffende site te gaan.

              

 
 
 
 
 
 

Vragen?

Tussenkomst van je mutualiteit bij aansluiting bij een sportclub

Wat te doen bij een ongeval (verzekering)

 

Antwoorden

Tussenkomst van je mutualiteit bij aansluiting bij een sportclub

Klik op een link voor meer informatie.

Mutualiteit Voordeel Leeftijdsvereisten Opmerkingen
www.cm.be 15 euro   Geen leeftijdsbeperking  
www.devoorzorg.be 12,50 euro 6-24 jaar   25-64 jaar   Vanaf 65 jaar  
www.liberalemutualiteit.be 25 euro Geen leeftijdsbeperking  
www.oz.be 15 euro Geen leeftijdsbeperking Aangesloten zijn volgens het ‘Comfortpakket’
www.vnz.be 30 euro Geen leeftijdsbeperking  

 

Wat te doen bij een ongeval (verzekering)

  1. Onmiddellijk naar de dokter gaan, of bij een ernstig ongeval naar het ziekenhuis.
  2. Bij dit EERSTE doktersonderzoek dient zonder fout een specifiek verzekeringsformulier (K.B.V.B), dat je vraagt op de club, ingevuld te worden door de dokter (keerzijde). Vergeet ook bovenaan op de voorzijde het kleefstrookje van de mutualiteit niet. Op het formulier van de KBVB dient steeds vermeld: tijdens welke training, wedstrijd én tijdstip én plaats van het ongeval en ondertekend door de GC van de club (voorzijde). Dit ingevulde formulier bezorg je zo snel mogelijk aan Geert Fierens (= GC of secretaris van de club), Sparrenweg 4 in 2590 Berlaar (0479/294689, ) of op het secretariaat. Ten laatste, tien dagen na de feiten.
  3. Opgelet, wanneer je in het ziekenhuis bent moet je aandringen op onmiddellijke invulling. Desnoods wacht je er op. Vergeet ook bovenaan het kleefstrookje van de mutualiteit niet.
  4. Indien de dokter een speciale behandeling aanraadt, bijvoorbeeld kinesitherapie, moet hij uitdrukkelijk het aantal beurten op het verzekeringsformulier vermelden. Slechts na goedkeuring van de verzekeringsmaatschappij kan de behandeling worden aangevat. Eventuele verlengingen dienen ook eerst te worden aangevraagd.
  5. Ongeveer 14 dagen na het indienen van het verzekeringsformulier ontvangt de speler een gekleurd formulier van de K.B.V.B na inboeking van het ongeval op de voetbalbond. Dit formulier wordt u bezorgd via GC Geert Fierens.
  6. Alle doktersbriefjes, bewijzen van onderzoeken in de kliniek, briefjes van de apotheek e.d. dienen daarna aan de mutualiteit te worden bezorgd. Die zal een bewijs van tegemoetkoming overhandigen. Alle eventuele ORIGINELE facturen dienen natuurlijk ook verzameld te worden (ziekenhuis, dienst 100 enz.). Het afrekeningsborderel van het ziekenfonds of meerdere worden dan samen met het gekleurde formulier van de voetbalbond ingediend bij  GC Geert Fierens. Vergeet ook het onderste deel van het gekleurde formulier niet te laten invullen door de dokter, die jou dan genezen verklaart. De GC zorgt voor de verzending naar de K.B.V.B.
  7. Bij ontvangst van het afrekeningsformulier en het geld door de club word je dan vergoed.
  8. Wat omvat de verzekering? Het verschil tussen het effectief betaald bedrag en de teruggave door het RIZIV wordt betaald door de K.B.V.B.
  9. De aangifte moet op de K.B.V.B toekomen ten laatste 21 kalenderdagen na datum van het ongeval.

GC Geert Fierens
0479/294689 of [email protected]